Cudzie slovo na dnes
lekáž
únik; poškodenie vodotesnosti plavidla; unikanie kvapaliny zapríčinené netesnosťou obalu
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
ekliptika je
zdanlivá dráha Slnka po oblohe v priebehu roka
Ďalšie odkazy
» Vaša IP adresa
» Bezplatný IQ TEST
» PSČ Rakúsko
» PSČ Nemecko
» PSČ Švajčiarsko
» BMI Index
» WEB STRÁNKA
» Mazivá, oleje
» Kupte.sk
<< predchádzajúca strana [1/40] dalšia strana >>

Slovník cudzích slov, zoznam slov začínajúcich
písmenom 'a'

a

záporová predpona, napr. alogický = nelogický

A

skratka pre ampér; medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách

á

po, za (po x kusech, za y korun)

a capella

spev bez sprievodu nástrojov; skladba interpretovaná hudobníkmi unisono

a capella

vokální skladba bez instrumentálního doprovodu

á conto

na účet, ako záloha

a contrario

v protiklade

a contrario

v protikladu; protiva

a dato

odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu

a dato

ode dne vystavení, ode dne vydání

á fond perdu

na účet ztrát,odepsaná pohledávka

á jour

k určitému dátumu, byť hotový s prácou, nemeškať (byť v ažurite)

á jour

neopožďovat se, být hotov, být v pořádku

á konto, a Conto

na účet

á la

ako, podľa, na spôsob...

a La

značka pre lantán; značka pre lambert

á la

jako, podle, po způsobu

á la baisse

v burzovej praxi špekulácia na pokles kurzov cenných papierov

á la carte

podle jídelního lístku

á la čarte

podľa jedálneho lístka

á la hausse

v burzovej praxi špekulácia na rast kurzov cenných papierov

a limine

od začiatku, zásadne á po kusoch, za (po x kusoch, za y korún)

a porta inferi

před branami pekel

a posteriori

zo skúseností, podľa skúsenosti

a posteriori

pozdější, později, ze zkušenosti

a potiori

poradie podľa dôležitosti

a priori

čo je vopred dané, pred získaním skúseností, len z rozumových dôvodov

a priori

předem, před, pouze z rozumu

á propos

pri tej príležitosti, mimochodom A skratka pre ampér

á propos

pri tej príležitosti, mimochodom

á propos

mimochodem, abych nezapomněl

a rivederci

taliansky pozdrav: do videnia

a tempo

v hudbe: v pôvodnom tempe

a tergo

odzadu

a tergo

odzadu, obráceně

a vista

bez lehoty, netermínovaný (inkaso, zmenka, vklad)

a vista

na viděnou, tj. bez lhůty, netermínovaný (inkaso, vklad, směnka)

a-, an-

předpona záporu, ne-; neexistence něčeho

a. c.

latinská skratka anni curentis = v bežnom roku, tohto roku A. D. latinská skratka z anno domini = roku Pána

a. Chr.

skratka výrazu ante Christum = pred Kristom, pred naším letopočtom

a. Chr. (n.)

ante Christum (natum)

a. m

skratka výrazu ante meridiem = pred poludním

a. m.

ante meridiem

aak

riečny nákladný čln

aak

rýnský člun pro dopravu vína

aalen

stupeň jury

aam

nizozemská a indonéská jednotka objemu (155,2 l);

ab initio

od začiatku

ab initio

od začátku

ab o vo

od začiatku, od vajca

 

ab origine

od počiatku; pôvodom

ab ovo

od počátku (od vejce)

aba, abája

vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu

abak, abakus

časť hlavice antických stĺpov; počítadlo; stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov

abak, abakus

1. starověká početní tabulka, počitadlo; 2. arch. deska na hlavici sloupu; 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů

abaka

tzv. manilské konope, textilná surovina z vlákien filipínskeho banánovníka

abaka

manilské konopí, vlákno dužnatých kmenů banánovníků

abakteriálny

ktorý je alebo prebieha bez účasti baktérií

abakus

doska na hlavici stĺpa; staroveká počítacia tabuľka, počítadlo

abandon

vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu

abandon

vzdání se nároků, vlastnického práva nebo (pojistné) náhrady

abandonovať

prenechať štátu dovážaný tovar namiesto úhrady cla

abatiša

predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi

abaton

nezasväteným neprístupná časť chrámového areálu

abaton

část chrámového okrsku nepřístupná nezasvěceným

abatyše

představená ženského kláštera některých řádů

abaxiální

odvrácený od osy, stonku

abaxiálny

odvrátený od stonky, od osi

abázia

neschopnosť chodiť

abázie, abasie

neschopnost chůze

abažúr

tienidlo na lampu; šikmé okno pod stropom

abbé

kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu; označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách

abbé

katolický duchovní bez církevního (kněžského) úřadu

ABC

American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť

abcoulomb

jednotka pre elektrický náboj, značka aC

abd

v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských mien

Abdéra

starogrécke (Kocúrkovo)

Abdérita

obyvateľ Abdéry; v prenesenom zmysle malomeštiak, obme-dzenec

abdérita

zaostalý, omezený člověk

abdikace

vzdání se úřadu, trůnu; odstoupení z funkce

abdikácia

vzdanie sa štátnej funkcie, úradu a pod.

abdikovať

vzdať sa trónu, vysokej funkcie či úradu

abdómen

brucho; zadoček hmyzu

abdomen

břicho, podbřišek; zadeček členovců

abdominální

břišní

abdominálny

brušný

abdukce

odtažení, odchýlení, upažení

abdukcia

odtiahnutie, napr. paže od tela; odchýlenie, upaženie

aberace

odchylka, úchylka;1. vada optické čočky; 2. chromozomová mutace;3. omyl pachatele v předmětu činu

aberácia

odchýlka od normálneho stavu organizmu; chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením; omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu; chromozómová mutácia

aberantní

odchylný

abgébovať sa

špiniť sa s niekým; strácať čas zbytočným konaním

abgébovat se

s někým si zadávat, špinit se; ztrácet čas zbytečným jednáním

abiogenéza

samoplodenie, nesprávna predstava o vzniku života z neživého

abiogeneze, abiogenese

samoplození, teorie vzniku živého z neživého

abiogénny

bez účasti živých organizmov

abionóza

fyzikálnymi a chemickými vplyvmi vyvolaná chyba rastlín

abionóza, abionosa

vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy

abiotický

neživý, neschopný života; týkajúci sa anorganickej zložky prírody

abiotický

neživý; týkající se anorganické složky a činitelů přírody, prostředí
<< predchádzajúca strana [1/40] dalšia strana >>