Cudzie slovo na dnes
dysgnózia
vývojová porucha schopnosti spojiť vnímané vnemy s inými, napr. s predstavami
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
ruina je
zrúcanina, rozvalina, troska; veľmi schátralý, zničený človek
Ďalšie odkazy
» Vaša IP adresa
» Bezplatný IQ TEST
» PSČ Rakúsko
» PSČ Nemecko
» PSČ Švajčiarsko
» BMI Index
» WEB STRÁNKA
» Mazivá, oleje
» Kupte.sk
<< predchádzajúca strana [1/20] dalšia strana >>

Slovník cudzích slov, zoznam slov začínajúcich
písmenom 'e'

e

značka pre základ prirodzených logaritmov, číslo e; značka pre elementárny elektrický náboj (náboj elektrónu)

e cantu dinoscitur avis

podľa spevu poznáš vtáka

e-learning

elektronické učení, výuka po internetu

E-mail

systém elektronickej pošty

E-mail

systém elektronické pošty

earl

titul strednej anglickej šľachty, gróf

earl

titul střední anglické šlechty

eau de Cologne

kolínska voda, kozmetický prípravok

eben

tropické tvrdé drevo stromov rodu Diospyros čiernej farby, ťažšie ako voda

eben

vzácné tvrdé dřevo černé barvy

ebenovník

tropický strom rodu Diospyros

ebonit

elektricky nevodivá prírodná alebo syntetická tuhá látka z vulkanizovaného kaučuku

ebonit

elektricky nevodivá černá tuhá hmota z přírodního nebo syntetického kaučuku

ebrieta

opilost

ebrilný

horúčkový

ebulícia

vrenie, var

ebulioskopia

metóda určovania molekulárnej hmotnosti látok

ebulioskopie

metoda určování molekulární hmotnosti látek

ebur

slonovina, slonová kosť

ebur

slonová kost, slonovina

eburín

napodobenina slonoviny

eburneácia

väzivová premena kostnej drene, pri ktorej kosť získava vlastnosti tvrdej slonoviny

eburneácia, eburnifikácia

intenzívna väzivová premena kostnej drene, pri ktorej kosť získava väčšiu tvrdosť

ecce homo

ajhľa človek

ecce homo

ejhle člověk

ecclesia militans

cirkev bojujúca

ecclesia triumphans

cirkev víťaziaca

ecru

ekry

ecstasy

droga, která může způsobit trvalé poškození mozku, extáze

ECU

European Currency Unit, evropská měnová jednotka

ed.

skratka slova edidit = vydal (knižná skratka)

edafológia

náuka o pôde

edafón

súbor všetkých organizmov žijúcich v pôde

edafon

soubor všech organizmů žijících v půdě

edém

vodnatý opuch tkaniva

edém

otok

eden

raj, rajská záhrada

eden

ráj, místo blaženosti

edice

vydání slovesného díla; vydavatelská činnost; vydavatelská sbírka knih,knižnice

edícia

vydanie knihy alebo publikácie, zbierka vydávaných kníh, knižnica

edifikace

edifikácia (lat.) - kniž., zastar., budovanie, vzbudovanie zdroj - SCS, SPN 1979

edikt

úradná vyhláška, výzva, príkaz, nariadenie

edikt

vyhláška, nařízení, vyzvání, úřední výnos

edikula

orámovaný výklenok v stene v podobe chrámu

edikula, aedicula

jednoduchý stavební útvar sestávající z podpor a kladí se štítem

edil

starorímsky vyšší policajný úradník

editace

příprava, zpracování a úprava textu k tisku

editácia

príprava, spracovanie a úprava textu na tlač

editio princeps

prvé vydanie

editor

nakladateľ, vydavateľ; počítačový program na písanie a úpravu textu

 

editor

1. vydavatel; 2.program pro pořizování a úpravu textu

editovat

upravovat, upravit nebo psát, napsat text na počítači

edukace

výchova

edukácia

výchova

edukační

výchovný; vzdělávací

edukometrie

speciální statistický obor, který se zabývá testováním testů - tedy měří kvalitu školních zkoušek

edukt

výťažok suroviny

EEG

, prístroj na zaznamenávanie elektrických potenciálov v mozgu

EEG

elektroencefalografie

eem

posledná medziľadová doba v severoeurópskej nížine

eem

poslední meziledová doba v severoevropské nížině

efarmóza

podobnosť rastlín pochádzajúcich z rovnakých podmienok

eféb

starogrécky bojaschopný mládenec

eféb

ve starověkém Řecku označení dospělého jinocha

efebofilie

náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči dospívajícím chlapcům, někdy bývá řazena mezi parafilie či sexuální deviace jako poddruh pedofilie, kulturně odpovídá řecké pederastii

efebólia

pohlavný vzťah homosexuálnych mužov k mladým chlapcom

efedra

malý ker rastúci na pôdach s vysokým obsahom piesku

efedrín

kryštalický alkaloid nachádzajúci sa v rastlinách rodu Ephedra

efedrin

alkaloid užívaný jako lék

efekt

účinok, dojem, výsledok; úspech

efekt

účinek, výsledek; úspěch, dojem

efektivita

účinnosť, pôsobivosť, efektívnosť

efektivita

účinnost, působivost, efektivnost, eficience

efektivní

účelný, účinný

efektivnost

účinnost, efektivita

efektívny

skutočný, účinný

efektní

působivý, působící silným dojmem, vypočítaný na vnější efekt

efektný

okázalý, pôsobivý, vypočítaný na vonkajší dojem

efektor

výkonný orgán, ktorý reaguje na podráždenie receptora, napr. sval alebo žľaza; zariadenie umožňujúce vykonávať jednotlivé úkony, napr. chápadlo, nasadzovač matíc, zváracia pištoľ a pod.

efeméra

prchavá vec, dielo prchavej hodnoty; krátkodobá horúčka

efeméra

živočích podenka; jednoročná rastlina s veľmi krátkym vegetačným obdobím

efemerida

podľa dráhy vypočítaná presná poloha kozmického telesa pre určité dátumy; ročenka o dôležitých kozmických telesách pre jednotlivé dni roka

efemerida

vypočtená poloha kosmického tělesa pro určité datum

efemérní

rychle pomíjející, prchavý

efemérny

pominuteľný, prchavý, éterický, krátkodobý

efeminace

zženštilost mužů

efeminácia

mužská zoženštelosť

efendi

turecký titul = pán

eferentní

odstředivý, vedoucí vzruch od centra na periferii

eferentný

odstredivý; vedúci impuz od nervového centra na perifériu

efervescence

šumění plynu uvolněného z kapaliny

efervescencia

šumenie plynu uvoľneného z kvapaliny

eficience

účinnost, výkonnost, efektivnost, efektivita

eficiencia

účinnosť, výkonnosť, efektívnosť

eflácia

rozrušovanie povrchovej vrstvy pôdy pôsobením vetra

eflorescence

1. výkvět (solí, sádrovce) na povrchu půdy; 2. výkvětek, chorobná změna kůže nebo sliznice

eflorescencia

výkvet, napr. solí alebo sádrovca, na povrchu pôdy; chorobná zmena kože alebo sliznice

efod

kňazské rúcho; odznak úradu a hodnosti kňaza

efod

kněžské roucho; odznak hodnosti a úřadu kněze

efuze, efuse

výlev, výtok, unikání
<< predchádzajúca strana [1/20] dalšia strana >>