Cudzie slovo na dnes
dysgnózia
vývojová porucha schopnosti spojiť vnímané vnemy s inými, napr. s predstavami
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
telestézia je
v parapsychológii vnímanie bez účasti známych zmyslových orgánov, pri ktorom sa spájajú informácie so špecifickým objektom s pohybovou reakciou na ne, napr. prútkarstvo
Ďalšie odkazy
» Vaša IP adresa
» Bezplatný IQ TEST
» PSČ Rakúsko
» PSČ Nemecko
» PSČ Švajčiarsko
» BMI Index
» WEB STRÁNKA
» Mazivá, oleje
» Kupte.sk
<< predchádzajúca strana [1/15] dalšia strana >>

Slovník cudzích slov, zoznam slov začínajúcich
písmenom 'f'

F

chemická značka fluóru; fyzikálna značka pre farad; v hudbe značka pre fine

fa

solmizačná slabika pre tón (f)

fa

solmizační slabika pro tón f

fabianizmus

reformistický socializmus v devätnástom storočí v Anglicku

fabion

profilovaný alebo zaoblený prechod medzi stenou a stropom

fabion

zaoblený nebo profilovaný přechod mezi stropem a stěnou

fábor

vlajka; ozdobná stuha

fábor

ozdobná stuha; jeden ze základních typů vlajky nebo praporu

fabrika

továrna

fabrikácia

továrenská výroba, v prenesenom zmysle vymýšľame nepravdivých informácií; vymýšľame dejov, príbehov

fabrikovat

vyrobit; vymýšlet a šířit nepravdy, falšovat informace

fabula

výmysel, vymyslený príbeh, dej

fabulace

vymýšlení příběhů, tvoření děje

fabulácia

vymýšľame deja ako podkladu literárneho diela

fabulant

patetický lhář; člověk libující si ve vymýšlení vlastních příběhů a přikrášlování skutečností s nízkou pravděpodobností jejich rozeznání od pravdy případnými posluchači

fabule

souhrn událostí a příběhů časově a příčinně spojených; smyšlený příběh

fabulovat

tvořit fabuli, vymýšlet si

fabulózní

pohádkový, nádherný, překrásný...

face-to-face

tvárou v tvár, priamy kontakt

face-to-face, face to face

tváří v tvář, přímý kontakt

facelifting

chirurgické napnutie pokožky obličaja

facelifting

zákrok plastické chirurgie spočívající ve vypnutí kůže obličeje

faciálny

obličaj ový, lícny

facie, facies

plocha, tvár; odlišná horninová jednotka; prevládajúci druh rastlín vo fytocenóze

facie, facies

1. obličej, tvář, plocha; 2. odlišný soubor znaků horniny; odlišná horninová jednotka

facile

v hudbe: ľahko, vzletne

facile

hud. lehce

facilitace

usnadnění, obv. výkonu nebo aktivity

facilitátor

uľahčovateľ, podporca

facility

zariadenie, vybavenie; platobné prostriedky, ktoré možno získať ako devízový úver

facility

zařízení, vybavení; ekon. platební prostředky, které lze získat jako devizový úvěr

facilizácia

uľahčenie výkonu alebo aktivity

facit

výsledek, závěr, jádro

facsimile

presná kópia textu, pečate a pod.

factoring

způsob financování dodavatelských činností, kdy jedna firma přebírá zodpovědnost za splacení pohledávek druhé firmy

fader

zoslabovač, prelínač; zatmievacie zariadenie kamery

fader

prolínač, zeslabovač, zatmívací zařízení kamery

fading

slabnutie rádiového alebo zvukového signálu pôsobením vonkajších vplyvov alebo zámerne

fading

únik; kolísání, slábnutí intenzity signálu

fádní

nezajímavý, nudný, stejnotvárný

fádny

nudný, nezaujímavý, nezábavný, jednotvárny

faeton, faetón

lehký kočár; typ sportovní karoserie se sklápěcí střechou

fág

vírus, ktorého hostiteľom je baktéria, vírus napádajúci baktérie

fág

druhá část složených slov mající význam hubení, ničení

fág

vir, jehož hostitelem jsou bakterie, bakteriofág

fagie

druhá část složených slov mající význam hubení, ničení

fago-

prvá časť zložených slov s významom hubiaci, pohlcujúci potravu

fago-

první část složených slov mající význam pohlcující potravu, hubící, ničící

fagocyt

bunka pohlcujúca drobné častice, najmä mikróby

fagocytóza

schopnosť buniek pohlcovať pevné častice

 

fagománia

chorobná žravosť, pažravosť

fagot

drevený dychový hudobný nástroj

fagot

dřevěný dechový hudební nástroj

fagotrofie

pohlcování organizmů nebo jejich částí jiným živočichem

fagotropia

pohlcovanie organizmov alebo ich častí iným organizmom

Fahrenheit

nemecký fyzik, podľa ktorého nazvali teplotnú stupnicu s 212 stupňami

fair

slušný, čestný, poctivý, dodržujúci pravidlá, férový

fair play

hra podle pravidel, čestné jednání

fairový

férový

fait accompli

hotová vec, dokonaná udalosť

fait accompli

dokonalá událost, hotová věc; metoda stavějící odpůrce bez jednání a předchozího upozornění před hotovou věc

fajáns

druh keramiky s bílou polevou a průsvitnou glazurou, majolika

fajansa

keramika s bielou nepriesvitnou polevou, majolika

fajé

pomerne tuhá lesklá hodvábna tkanina s priečnym rebrovaním

fajé

tužší mírně lesklá hedvábná tkanina s příčným rypsovým žebrováním

fajn

slangový výraz pre pekne, dobre, príjemne; príjemný, pekný

fajn

příjemně, pěkně, dobře; příjemný, pěkný

fajnšmekr

znalec fajnovostí, labužník

fakír

v islamskom svete žobravý mních, v Indii náboženský askét a kúzelník

fakír

v islámském světě žebrák; v Indii náboženský asketa

fako-

prvá časť zložených slov s významom oko, očný

fako-

první část složených slov mající význam oko, oční

fakolýza

uvoľnenie šošovky oka

faksimile

presná tlačová kópia originálu; druh prenosu obrazu

faksimile

1. napodobenina, věrná kopie originálu; 2. druh obrazového přenosu

fakt

udalosť, skutočnosť, čin, skutok

fakt, faktum

skutečnost, událost, skutek, ověřený jev

fakticita

povaha toho, co existuje jako fakt

faktický

skutečný, opravdový; věcný

faktografičnost

pouhé shromažďování a popisování faktů bez hodnocení;jednoduchost a úspornost ve vyjadřování a písemném projevu

faktografie

popis jevů; shromažďování údajů

faktor

činiteľ; rozhodujúca sila; vedúci dielne rozdeľujúci prácu; násobenec a násobiteľ

faktor

1. činitel, zprostředkovatel; 2. síla uplatňující se v nějakém procesu

faktoriál

mat. f. čísla je součin všech přirozených čísel od jedné do daného čísla

faktoriál čísla

súčin prirodzených čísiel od jednej do daného čísla

faktorie

obchodní osada

faktoring

odkúpenie krátkodobej pohľadávky od predávajúceho ešte pred lehotou splatnosti v záujme získania finančnej hotovosti a zaistenia cash-flow

faktotum

dôležitý pomocník, niekoho (pravá ruka)

faktum

fakt

faktúra

účet za tovar alebo vykonanú prácu

faktura

doklad o koupi a prodeji

fakturant

administrativní pracovník - vyplňuje a připravuje faktury, apod.

fakula

fakľa; svetlé nepravidelné vláknité útvary okolo slnečných škvŕn

fakule, fagule

1. pochodeň; 2. světlé, nepravidelné, vláknité útvary kolem slunečních skvrn

fakulta

špecializovaná časť vysokej školy

fakulta

část vysoké školy v čele s děkanem, někdy také samostatná vysoká škola

fakultativní

nezávazný, nepovinný, volitelný, možný

fakultatívny

nezáväzný, nepovinný, dobrovoľný

falanga

1. starověký bojový šik; 2.článek prstu

falanga, falanx

starorímsky zomknutý vojenský šík; skupina prívržencov niekoho alebo niečoho; fašistická vládna strana v Španielsku po II. svetovej vojne; článok prsta
<< predchádzajúca strana [1/15] dalšia strana >>