Cudzie slovo na dnes
iatro-
prvá časť zložených slov s významom zdravotný, zdravotnícky, lekársky, liečebný, liečenie
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
gula je
vpusť do domovej kanalizácie pre odpadové a dažďové vody
Ďalšie odkazy
» Vaša IP adresa
» Bezplatný IQ TEST
» PSČ Rakúsko
» PSČ Nemecko
» PSČ Švajčiarsko
» BMI Index
» WEB STRÁNKA
» Mazivá, oleje
» Kupte.sk
<< predchádzajúca strana [1/13] dalšia strana >>

Slovník cudzích slov, zoznam slov začínajúcich
písmenom 'g'

gabardén

jednofarebná látka z vlnenej česanej priadze, s jemnými šikmými vrúbkami

gabardén

jednobarevná látka, obv. z vlněné česané příze, s jemnými šikmými vroubky

gabarit

prejazdný, presne ohraničený železničný profil; najväčšie prípustné rozmery nákladu na otvorenom železničnom voze v obryse prejazdového profilu

gabarit

průjezdný (železniční) profil; největší přípustné rozměry nákladu na otevřeném železničním voze v obryse průjezdného profilu

gabión

prútený kôš na hlinu používaný pri stavbe poľných opevnení; opevnenie vystužené prútím

gabion

Gabiony - drátěné kontejnery plněné kamenivem.

gábl

svačina, něco k zakousnutí; gáblík

gáblík

gábl; svačinka

gabro

hornina vyvretá z hlbín Zeme

gabún

ľahké a mäkké drevo tropických stromov

gáč

zmes uhľovodíkov a oleja, používa sa pri výrobe sviečok a v kozmetickom priemysle

gadolínium

chemický prvok, značka Gd

gadža

romské označení neromského spoluobčana

gadžo

rómsky výraz pre nerómskeho občana

gáfor

prchavá, silne aromatická organická zlúčenina používaná v medicíne a kozmetike

gáfrovník

silne rozvetvený vždyzelený strom rodu Camphora, z ktorého sa získava gáfrová silica

gag

neobvyklý vtipný až komický nápad, napr. vo filmových groteskách, prvok situačnej komiky

gag

prvek situační komiky

gailei

jednotka zrýchlenia posuvného pohybu, značka Gal

gajdoš

na východní Moravě hráč na gajdy, dudák

gajdy

dudy

gal

značka pre galón, jednotka objemu

gala

slávnostné oblečenie; slávnostný obed alebo večera, slávnostné filmové alebo divadelné predstavenie

gala

slavnostní, sváteční

gala-

první část složených slov mající význam (okázale) slavnostní, gala

galaktický

týkajúci sa Mliečnej dráhy alebo našej Galaxie

galaktický

související s galaxií

galakto-

prvá časť zložených slov s významom mlieko, mliečny, lakto-

galakto-

první část složených slov mající význam mléko, mléčný, lakto-

galaktometer

prístroj merajúci tučnosť mlieka

galaktorea

samovoľné odtekanie mlieka z prsnej žľazy

galaktorea

tvoťba a vylučování mléka mléčnou žlázou mimo odbodí kojení

galaktostáza

nahromadenie mlieka v prsných žľazách

galaktóza

zložka mliečneho cukru, sacharid

galaktóza, galaktosa

složka mléčného cukru, sacharid

galán

nápadník, milenec; dvorný muž

galantéria

ozdobný módny a darčekový tovar

galanterie, galantérie

zdobné módní a dárkové zboží; drobné spotřební, zvl. krejčovské zboží nebo obchod s ním

galantína

jemná paštéta z mletého mäsa; vykostené mäso z hydiny alebo zveriny plnené mäsitou plnkou, uvarené a podávané za studená

galantina,

jemná paštika z mletého masa; vykostěné maso z drůbeže nebo zvěřiny plněné masitou nádivkou, uvařené a podávané za studena

galantnost

pozornost, zdvořilost vůči ženám

galantný

úslužný, zdvorilý, pozorný; milostný, ľúbostný

galaparty

slavnostní společenská schůzka se zábavou a pohoštěním, obv. oficiální povahy

Galaxia

Mliečna dráha našej slnečnej sústavy; gravitačné viazaná hviezdna sústava stoviek miliárd hviezd

galaxie

hviezdne sústavy podobné našej Mliečnej dráhe v priestore mimo našej slnečnej sústavy

galaxie

gravitačně vázaná hvězdná soustava až stovek miliard hvězd

galéa

stredoveká byzantská prieskumná vojnová loď

galea

súčasť ústneho ústrojenstva hmyzu

galea

součást ústního ústrojí hmyzu

galeassa

veľká vojnová loď v Stredomori v 16. storočí

 

galej

stará válečná i obchodní veslová loď, na níž veslovali otroci a trestanci, galéra

galeja

stará vojnová aj obchodná veslová loď, na ktorej veslovali otroci a trestanci, galéra

galeje

ťažký trest odsúdencov, nútené trestanecké práce, pôvodne veslovanie na galejách; nepríjemná, ťažká, otrocká práca

galeje

těžký trest odsouzených, nucené trestanecké práce. pův. veslování na galejích; nepříjemná, těžká, otrocká práce

galeniká

galenické prípravky, liečivá pripravené jednoduchými postupmi z drogy alebo zo zmesi drog; liečivá nepripravované synteticky

galenika

galenické přípravky, léčiva připravená jednoduchými postupy z drogy nebo ze směsí drog léčiva nepřipravovaná synteticky

galenit

nerast kovového vzhľadu; ruda olova

galenit

nerost kovového vzhledu; ruda olova

galeona

stredoveká veľká vojnová trojsťažňová plachetnica, ktorej zadná časť mala niekoľko poschodí

galeona

středověká velká třístěžňová válečná plachetnice

galeota

malá rýchla galeja, spravidla pobrežná, vojnová veslová loď zo 17. storočia

galeota

malá rychlá galej, obv. pobřežní

galéra

stará vojnová aj obchodná veslová loď, na ktorej veslovali otroci a trestanci, galeja

galéra

stará válečná i obchodní veslová loď, na níž veslovali otroci a trestanci,galej

galéria

stĺpová chodba; priestory na umiestenie alebo vystavenie umeleckých diel, zbierok; zbierka výtvarných diel, inštitúcia, ktorá ich zhromažďuje, vystavuje a vedecky spracováva; balkónovito vyvýšené rady sedadiel v divadle; vodorovná štôlňa vo veľkej hĺbke na čerpanie podzemnej vody; podzemná chodba; skalná rímsa

galerie, galérie

1. prostory k výstavám uměleckých děl, sbírek; 3. sbírka výtv. děl, instituce, která je shromažďuje a vystavuje 4. vyvýšené řady sedadel v divadle; 5. štola ve velké hloubce k jímání podzemní vody; 6. podzemní chodba; 7. skalní římsa

galerista

subjekt, který se stará o program, provoz a ekonomické využití galerie, eventuálně i majitel galerie

galérka

menšia galéria; ozdobná polička; kriminálne podsvetie

galerka

1. galerie; 2. ozdobná polička; 3. Podsvětí

galgala

staroveké kultové miesto s kamennou mohylou

Gália, Galia

latinský názov územia dnešného Francúzska, Belgicka, časti Nemecka a severného Talianska, krajiny Galov (Keltov)

galicizmus

jazykový prvok prebratý do niektorého jazyka z francúzštiny alebo podľa tohto jazyka v ňom vytvorený

galicizmus, galicismus

jazykový prvek přejatý do nějakého jazyka z francouzštiny nebo podle francouzštiny v něm vytvořený

galil

izraelský plesňový syr typu rokfort

galimatiáš

zmätená zmes, zlátanina

galimatyáš

zmatenina, zmatená směs, slátanina

galión

zobákovité zakončenie prednej časti novodobých plachetníc s dekoratívnou figurínou

galion

zobákovité zakončení přídě novodobých plachetnic s dekorativní figurínou

gálium

vzácny kov využívaný pri výrobe polovodičov, značka Ga

galizace, galisace

úprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě; galování

galizácia

úprava ovocného vína znížením obsahu kyselín pridaním roztoku cukru vo vode, galovanie

galo-

první část složených slov mající význam 1. týkající se starověké Galie, Galů, galský; 2. týkající se Francie, Francouzů, francouzský

galón

americká objemová jednotka, 4,7851 pre tekutiny, 4,4051 pre sypké látky; britská objemová jednotka, 4,546 1, značka gal

galón

angloamerická dutá miera, 4,52, resp. 3,8 litra

galon, gallon

americká jednotka pro objem rovná 3,78541 l, britská jednotka pro objem rovná 4,54609 l

galop

cval; rýchly tanec, kvapík; rýchly, ťažký priebeh

galop

kalup; cval; rychlý tanec, kvapík; rychlý, těžký průběh

galoše

gumové boty

galování

úprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě; galizace

galovanie

úprava ovocného vína znížením obsahu kyselín pridaním roztoku cukru vo vode, galizácia

galuska

plášť spojený s dušou do jedného celku pre bicykle

galuska

speciální plášť pro závodní jízdní kolo tvořící s duší jeden celek

galvanický

elektrochemický, týkající se stejnosměrného proudu stálé intenzity získaného elektrochemickou reakcí

galvanický prúd

elektrický jednosmerný prúd z elektrochemických článkov

galvanizace, galvanisace

1. elektrolytické pokovování; 2. léčba galvanickým proudem, galvanoterapie

galvanizácia

elektrolytické pokovovanie; liečba galvanickým prúdom, galvanoterapia

galvanizmus

vznik elektrického napätia medzi dvoma kovovými elektródami ponorenými do vodivej kvapaliny

galvanizovna, galvanisovna

dílna, kde se provádí galvanizace

galvano-

první část složených slov mající význam galvanický

galvanografie

elektrolytický způsob hlubotisku
<< predchádzajúca strana [1/13] dalšia strana >>