Cudzie slovo na dnes
iatro-
prvá časť zložených slov s významom zdravotný, zdravotnícky, lekársky, liečebný, liečenie
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
mníška je
druh motýľa
Ďalšie odkazy
» Vaša IP adresa
» Bezplatný IQ TEST
» PSČ Rakúsko
» PSČ Nemecko
» PSČ Švajčiarsko
» BMI Index
» WEB STRÁNKA
» Mazivá, oleje
» Kupte.sk
<< predchádzajúca strana [1/25] dalšia strana >>

Slovník cudzích slov, zoznam slov začínajúcich
písmenom 'm'

M

rímska číslica tisíc; označenie veľkosti odevov väčšej ako najmenšia veľkosť (S, M, L, XL, XXL)

Ma

značka pre fyzikálnu jednotku mach mA značka pre miliampér

maar

nálevkovitý sopečný kráter vyhĺbený výbuchom priamo v zemskom povrchu

maar

sopečný kráter vytvořený výbuchem v zemském povrchu

maastricht

stratigrafický stupeň kriedy

macellum

v starom Ríme budova potravinovej tržnice, neskôr slúžiaca aj na iné účely

macerace

získávání účinných látek (drog, silic) z čerstvých nebo sušených rostlin dlouhodobým působením rozpouštědel za studena

macerácia

vylúhovanie silíc a iných účinných látok z čerstvých alebo sušených rastlín dlhodobým pôsobením rozpúšťadiel za studená; mäkčenie a rozpúšťanie tkanív rôznymi roztokmi

macerát

výluh získaný maceráciou z rastlinných surovín

macerát

výluh, výtažek získaný macerací

macerovať

vykonávať maceráciu, vylúhovať

maces

židovský nekvasený chlieb na rituálne účely

maces

židovský velikonoční nekvašený tenký chléb

macchia

neopadavý krovitý porast v stredomorskej oblasti

macchie

neopadavý keřovitý porost v oblasti Středozemního moře

mackintosh

nepremokavý plášť s kaučukovou impregnáciou

mač, meč, match

sportovní utkání, zápas

mačeta

šabľovitý nôž juhoamerických vidiečanov

mačeta

široký dlouhý nůž jihoamerických gaučů

madam, madame

pani, zdvorilé oslovenie vydatej ženy

madam, mademe

paní, zdvořilé oslovení vdané ženy

made in

vyrobené v... - označenie krajiny pôvodu tovaru

made in

vyrobeno v; označení země výroby zboží

madeira

dezertné víno nazvané podľa portugalského ostrova; dierkovaná, prelamovaná výšivka

madeira

1. dezertní víno; 2. dírkovaná výšivka

mademoiselle

francúzsky slečna, oslovenie nevydatej ženy

mademoiselle

slečna, oslovení nebo označení neprovdané ženy

madona

pani moja - talianske oslovenie vydatej ženy; označenie Kristovej matky; krásna a cnostná žena

madona

zobrazení Panny Marie s dítětem; krásná a ctnostná žena

madras

druh bavlny

madras

druh bavlny

madrigal

viachlasná skladba najčastejšie milostného obsahu, populárna predovšetkým v 16. a 17. storočí; krátka lyrická, najčastejšie milostná báseň

madrigal

krátká lyrická báseň obv. milostného obsahu; druh světské vokální polyfonní skladby

madrigalista

skladatel nebo pěvec madrigalů

maestoso

v hudbe: vznešene, majestátne, slávnostne

maestoso

hud. vznešeně, slavnostně

maestro

majster, umelec, najčastejšie hudobník alebo spevák

maestro

vžité označení vynikajícího hudebníka nebo pěvce, mistr

mafia

tajná organizácia na Sicílii; v prenesenom zmysle organizovaná zločinnosť, kriminálne podsvetie

mafián

člen mafie, mafioso

mafie

tajné zájmové sdružení používající nelegální (zločinné) metody

mafioso

člen mafie, mafián

mafiózo. mafián

príslušník mafie, člen organizovaného podsvetia

mág

staroperzský kňaz, podľa povery nadaný nadprirodzenou mocou; kúzelník, čarodejník

mág

staroperský kněz; čaroděj

magacín

skladiště

magazín

obrázkový časopis; predajňa, obchod

magazín

barevný obrázkový časopis různorodého obsahu; prodejna, obchod, obchodní dům

magdalénien

vyspělá kultura mladšího paleolitu

magdalénin

vyspelá kultúra mladšieho paleolitu; najmladšie obdobie dilúvia

 

maggi

polévkové koření

Maghreb

arabský výraz pre západ; označenie západných častí arabsko-islamského sveta v severnej Afrike, najmä Maroka

mágia

čarodejníctvo, kúzelníctvo; čarovné pôsobenie na niekoho; ovládanie tajomných učení a rituálov

magický

tajomný, kúzelný, nadprirodzený

magický

kouzelný, kouzelnický, čarodějnický, nadpřirozený

magie

kouzelnictví, čarodějnictví; varietní kouzelnický výstup

magister

staroveký rímsky úradník; stredoveká akademická hodnosť; nižší akademický titul absolventa univerzity a umeleckých vysokých škôl, skratka Mgr.; akademický titul lekárnika, skratka PhMgr.

magistr

středověká akademická hodnost; akademický titul a) absolventa univerzit a uměleckých vysokých škol, zkratka Mgr.; b) lékárníků, zkratka PhMr.

magistrála

hlavná trať cestnej alebo železničnej diaľkovej dopravy, významná diaľková komunikácia; diaľkové vedenie veľmi vysokého napätia

magistrála

1. dálková komunikace s důležitým dopravním významem; 2. dálkové vedení velmi vysokého elektrického napětí

magistrát

radnica, mestský úrad

magistrát

městský úřad; radnice

maglajz

pranice, rvačka; zmatek nepříjemnost

magma

žeravá kremičitá tavenina zemského vnútra, tuhnutím vzniká eruptívna hornina

magma

přírodní tavenina vznikající v hlubokých částech zemské kůry a v plášti

magmatit

eruptívna hornina vzniknutá z magmy, vyvrenina

magmatit

vyvřelina, eruptivní hornina

magna charta

časté označenie listín upravujúcich základné štátne a občianskoprávne otázky

Magna charta libertatum

Veľká listina slobôd, prehlásenie, ktoré si vymohla na anglickom kráľovi Jánovi Bezzemkovi v roku 1215 šľachta a duchovenstvo, zaručovala šľachte základné slobody voči panovníkovi

magnát

stredoveký príslušník bohatej pozemkovej šľachty v Uhorsku a Poľsku; boháč, majiteľ veľkého finančného, pozemkového alebo priemyselného majetku

magnát

příslušník vysoké šlechty; vlivný boháč

magnet

teleso priťahujúce železo; feromagnetické teleso; čo alebo kto priťahuje a vábi

magnet

feromagnetické těleso, zdroj magnetického pole působící přitažlivou silou na jiná feromagnetická tělesa

magnetar

magnetar je neutronová hvězda s extrémně silným megnetickým polem (10^10-10^11 T)

magnetická deviácia

výchylka kompasovej magnetky zo smeru magnetického poludníka

magnetická látka

magnetikum

magnetické pole

priestor, kde sa prejavuje magnetické pôsobenie Zeme

magnetický

týkajúci sa magnetu, majúci vlastnosti magnetu; príťažlivý, lákavý

magnetický

související s magnetizmem přitahující některé kovy; přitažlivý

magnetikum

látka ovplyvňujúca magnetické pole

magnetikum

látka interagující s magnetickým polem

magnetit

silne magnetický minerál, najbohatšia ruda železa, magnetovec

magnetit

silně magnetický minerál, ruda železa, magnetovec

magnetizace, magnetisace

veličina vyjadřující magnetický stav látky

magnetizácia

proces prebiehajúci v látkach pôsobením magnetického poľa

magnetizér

1. člověk který léčí pomocí magnetizmu; 2. hypnotizér

magnetizmus

vzájomné pôsobenie látky a magnetického poľa

magnetizmus, magnetismus

vzájemné působení látky a magnetického pole

magnetka

magnetická ihla, ľahký magnet, ktorý sa vo vodorovnej polohe voľne otáča a slúži ako strelka kompasu

magnetka

magnetická střelka

magnetobiológia

náuka o vplyvoch magnetického poľa na živé organizmy

magnetofón

prístroj pre záznam a reprodukciu zvuku na magnetický pás

magnetofon

přístroj pro záznam zvuku na magnetický pás a jeho reprodukci

magnetograf

prístroj zaznamenávajúci zmeny magnetického poľa

magnetograf

přístroj zaznamenávající změny magnetického pole

magnetogram

záznam časového priebehu geomagnetického prvku

magnetochémia

náuka o vzťahoch medzi chemickými a magnetickými vlastnosťami látok

magnetometer

prístroj na meranie magnetických veličín feromagnetických látok

magnetometria

náuka o magnetickom poli Zeme

magneton

kvantová jednotka magnetického dipólového momentu
<< predchádzajúca strana [1/25] dalšia strana >>