Cudzie slovo na dnes
garancia
záruka, istota
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
ašpirant je
uchádzač, čakateľ; kto sa pripravuje na vedeckú prácu
Ďalšie odkazy
» Vaša IP adresa
» Bezplatný IQ TEST
» PSČ Rakúsko
» PSČ Nemecko
» PSČ Švajčiarsko
» BMI Index
» WEB STRÁNKA
» Mazivá, oleje
» Kupte.sk
<< predchádzajúca strana [1/17] dalšia strana >>

Slovník cudzích slov, zoznam slov začínajúcich
písmenom 'r'

R

v matematike značka pre pravý uhol; vo fyzike značka pre rezistenciu; predtým pre rôntgen

R.A.F.

skratka výrazu Royal Air Force, Kráľovské vojenské letectvo Veľkej Británie

raabizace

tereziánská reforma, podle níž se část vrchnostenské půdy přidělovala za poplatek nevolníkům

raabizácia

tereziánska reforma, podľa ktorej sa časť vrchnostenskej pôdy prideľovala za poplatok nevoľníkom

rabat

zľava veľkoodberateľovi, zrážka z ceny; široká dvojradová klopa inej farby u uniformy

rabat

1. sleva velkoodběrateli; 2. u uniformy široká dvouřadová klopa jiné barvy

rabato

okrajový úzky záhon pri sadových cestách

rabdovírus

vírusový pôvodca besnoty

rabiát

zúrivec, surovec

rabiát, rabiák

neurvalec, surovec

rabicka

rabicová příčka, výztužná příčka z drátěného pletiva a malty

rabies

besnota

rabies

vzteklina

rabín

židovský duchovný a učiteľ náboženstva

rabín, rabí, rabi, rabbi

učitel a kazatel židovské náboženské obce

rabovat

drancovat, loupit, plenit

rabulista

prekrucovač pravdy; chvastúň, táraj

rabulistika

prekrúcanie pravdy

rabulistika

překrucování pravdy, mnohomluvnost

race

závod, dostih, súťaž

race

závod, dostih, běh, soutěž

ráce

rasa, plemeno zvířat

racemát

opticky neaktívna zmes rovnakého množstva pravotočivej a ľavotočivej formy tej istej látky

racemát,

opticky neaktivní směs stejného množství pravotočivě i levotočivé formy téže látky

racemizácia

premena opticky aktívnej látky na opticky neaktívnu, race-mickú zmes

racing

závodění, dostih; závodní, dostihový

racionalita

rozumové chápanie, rozumový, racionálny prístup

racionalita

rozumnost; rozumové, racionální chápání

racionalizace, racionalisace

využití rozumové metody, rozumově zdůvodněná organizace; zvýšení hospodárnosti; dodatečné odůvodňování původně jiných motivů

racionalizácia

zdokonaľovanie ľudskej činnosti, zvyšovanie jej účinnosti; zvyšovanie hospodárnosti; súhrn opatrení na najúčinnejšie využívanie pracovnej sily a techniky na základe najmodernejších poznatkov vedy a techniky; dodatočné odôvodňovanie pôvodne iných motívov

racionalizmus

zdôrazňovanie rozumu ako nezávislého nástroja poznania so súčasným odmietaním skúseností a zmyslového vnímania; presvedčenie o neobmedzených schopnostiach ľudského rozumu

racionalizmus, racionalismus

důraz na rozumové schopnosti; názor, že rozum je jediným zdrojem poznání

racionálne číslo

číslo vyjadriteľné podielom dvoch celých čísel

racionální

rozumný, vycházející z úvahy, rozumem odůvodněný; účelný, hospodárný

racionálny

rozumový; účelný, úsporný, hospodárny

racionovať

rozdeľovať, prideľovať

racketeering

vydieračstvo, výpaľníctvo, vymáhanie platenej ochrany;politické machinácie, politikárčenie

racketeering

vyděračství, vydírání, vymáhání například placené ochrany od soukromých osob; politické machinace, politikaření

raclette

švajčiarsky a francúzsky polotvrdý syr s vysokým obsahom tuku

rad

staršia jednotka pre dávku ionizujúceho žiarenia; značka pre radián

rad

starší jednotka pro dávku ionizujícího záření

radar

skratkové označenie pre zariadenie na elektromagnetické meranie vzdialeností, rozmerov a iných údajov cieľového predmetu, rádio-lokátor

radar

radiolokátor

radektómia

chirurgické odstránenie miechového koreňa

radiace

záření, sálání; větvení, rozbíhání radiační, související se zářením; rozvětvující se

radiácia

žiarenie, vyžarovanie, sálanie

radiála

komunikace směřující od středu města k jeho okraji

radiální

jdoucí ve směru poloměru, paprskovitě; středový, paprskovitý

radiální

paprskovitý

radiálny

lúčovitý, lúčový; stredový, idúci v smere polomeru

 

radián

jednotka pre rovinný uhol, ktorý na obvode kruhu vytína oblúk s dĺžkou polomeru kruhu, značka rad

radián

jednotka pro rovinný úhel

radiant

bod na oblohe, z ktorého zdanlivo vylietavajú meteory

radiant

bod na obloze, z něhož zdánlivě vylétají meteory

radiátor

článkované alebo ploché vykurovacie teleso

radiátor

obv. článkované topné těleso

radicivorný

živiaci sa podzemnými časťami rastlín

radikál

skupina atómov obsahujúca nepárový elektrón; spoluhlásková skupina nesúca význam; priebojný, nekompromisný človek; stúpenec radikalizmu

radikál

1. skupina atomů obsahující nepárový elektron; 2. skupina souhlásek nesoucí význam; 3. průbojný, nekompromisní člověk; stoupenec radikalizmu

radikalizace, radikalisace

růst, stupňování nekompromisnosti, nesmiřitelnosti, krajnosti

radikalizáciarast,

stupňovanie nekompromisnosti, nezmieriteľnosti, krajnosti

radikalizmus

dôsledný spôsob myslenia a jednania; nekompromisná politická a iná verejná činnosť; bezohľadnosť, nezmieriteľnosť, riešenie za každú cenu

radikalizmus, radikalismus

důslednost, nekompromisnost, jít na kořen věci; bezohlednost, nesmiřitelnost, řešení za každou cenu

radikální

rozhodný, pevný, důkladný; bezohledný, násilný

radikální ( léčba)

usilující o pronikavé a rychlé změny od zálkadu,energický, rozhodný, pronikavý, důkladný, rázný, nekompromisní/kritika/, velmi účinný /léčba/

radikotómia

chirurgické preťatie miechového koreňa

radikula

korienok, embryonálna fáza vývoja koreňov rastlín

radikula

kořínek

rádio

slangový výraz pre rozhlasový prijímač aj zariadenie

rádio

rozhlasový přijímač

rádio biológia

výskum účinkov ionizujúceho žiarenia na živé organizmy

radio-

prvá časť zložených slov s významom žiarenie, elektromagnetické vlny; rádium, rádiový; rádio, rozhlasový prijímač

radio-

první část složených slov mající význam 1. záření, elektromagnetické vlny; 2. radium, radiový; 3. rádio, rozhlasový přijímač

rádioaktivácia

vyvolanie chemickej reakcie rádioaktívnym žiarením

rádioaktivita

schopnosť niektorých atómových jadier vysielať rádioaktívne žiarenie, emitovať častice; prítomnosť rádioaktívnych látok

radioaktivita

schopnost některých atomových jader podléhat samovolné jaderné přeměně, při které se mění vlastnosti jádra a která je provázená emisí částic

radioaktivní

související s radioaktivitou

rádioaktívny

javiaci rádioaktivitu; súvisiaci s rádioaktivitou

rádioastronóm

odborník na rádiový výskum vesmíru

rádioastronómia

výskum vesmíru pomocou rádiového žiarenia, súčasť astronómie

radioastronomie

obor astronomie zabývající se výzkumem vesmíru pomocí rádiových vln těch délek, které propouští zemská atmosféra

rádiobiológ

odborník v rádiobiológii

radiobiologie

odvětví biologie zabývající se účinky ionizujícího záření na živé organizmy

rádiodiagnostika

rôntgenológia

radiodiagnostika

část radiologie zabývající se diagnostikou

rádioekológia

výskum vplyvov ionizujúceho žiarenia na životné prostredie

radioekologie

vědní obor zabývající se vlivem ionizujícího záření na životní prostředí

rádiofarmakum

rádioaktívna látka používaná na diagnostické alebo terapeutické účely

rádiofor

puzdro obsahujúce rádioaktívne soli, používané pri liečbe

rádiofyzika

náuka o elektromagnetickom vlnení

radiofyzika

obor fyziky zabývající se buzením, šířením a detekcí elektromagnetických vln

rádiogénny

vytvorený rozpadom rádioaktívneho nuklidu

radiografie

defektoskopická metoda využívající ionizujícího záření, obv. gamazáření

rádiogravimetria

gravimetría pracujúca s rádioaktívnymi činidlami

rádiochémia

náuka o rádioaktívnych nuklidoch, žiarení a jeho účinkoch na hmotu

radiochemie

jaderná chemie

rádioizotop

nestabilný izotop

radioizotop, radioisotop

radioaktivní izotop

radiokomunikace

přenos zpráv pomocí elektromagnetických vln

rádioliečba

rádioterapia
<< predchádzajúca strana [1/17] dalšia strana >>