Cudzie slovo na dnes
iatro-
prvá časť zložených slov s významom zdravotný, zdravotnícky, lekársky, liečebný, liečenie
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
lagoftalamus je
neschopnosť zavrieť oko spôsobená obrnou lícneho nervu, jazvami na viečkach, tzv. zajačie oko
Ďalšie odkazy
» Vaša IP adresa
» Bezplatný IQ TEST
» PSČ Rakúsko
» PSČ Nemecko
» PSČ Švajčiarsko
» BMI Index
» WEB STRÁNKA
» Mazivá, oleje
» Kupte.sk
<< predchádzajúca strana [1/31] dalšia strana >>

Slovník cudzích slov, zoznam slov začínajúcich
písmenom 's'

S

značka pre síru; značka pre siemens; označenie najmenšej veľkosti odevov s značka sekundy

S.P.Q.R.

senatus populusque Romanus

SA Sturm-Abteilung

= úderný oddiel, útočný oddiel, nacistická uniformovaná organizácia, tzv. hnedé košele, založená A. Hitlerom v roku 1921

sabat

odpočinutie; v židovskom náboženstve deň odpočinku, sobota

sabat, sabbat, šabat, šabbat

odpočinutí; židovský sváteční den, šábes

sabatista

příslušník různých křesťanských sekt slavící židovský sabat

sabeizmus

uctievanie hviezd, druh astrolatrie; náboženstvo v Mezopotámii a v arabských krajinách pred islamom

sabotáž

záškodníctvo; úmyselné poškodzovanie výrobného procesu alebo verejného majetku; marenie činnosti iných

sabotáž

úmyslné, obvykle organizované ničení a znemožňování výroby, maření činnosti jiných

sacerdocium

kňažstvo

sacerdocium

kněžství

sacerdotálny

kňazský; posvätný

sáda

staronordické bájoslovné alebo historické rozprávanie; rozsiahla epická báseň alebo román opisujúci spravidla deje dlhšieho časového rozsahu a osudy viacerých generácií

sadista

človek postihnutý sadizmom

sadizmus

chorobný prejav pohlavného pudu ukájajúceho sa v telesnom týraní partnera; rozkoš z krutosti

sadizmus, sadismus

sexuální deviace projevující se trýzněním druhého; sklon ke krutosti

sadomasochista

človek s prejavmi sadomasochizmu

sadomasochizmus

kombinácia sadizmu a masochizmu u človeka

sadomasochizmus, sadomasochismus

sexuální deviace se sadistickými a masochistickými sklony

saducej

člen sekty vyššieho kňažstva jeruzalemského chrámu, ktoré politicky a nábožensky viedlo Židov

saducej, saduceus

člen sekty vyššího kněžstva jeruzalémského chrámu, které náleželo politické a náboženské vedení Židů

safari

lovecká výprava v Afrike; zoologická záhrada imitujúca africké prírodné prostredie; oblečenie s prvkami loveckého štýlu

safari

1. lovecká výprava v africké krajině; 2. zoologická zahrada s volnými výběhy pro zvěř; 3. oblečení s prvky loveckého stylu

safíán

jemná lesklá koža z kozľaťa, jahňaťa alebo teľaťa

safián

jemná useň z koziny, teletiny nebo skopovice

safír

drahokam, modrá odrůda korundu

saflorit

arzenit kobaltu, modrý nerast

sága

staroseverská epická próza, stredoveký islandský a škandinávsky hrdinský príbeh; románová kronika osudov niekoľkých generácií rodu; rozsiahle rozprávanie; druh veľkej kobylky

sága

1. staroseverská epická próza; románová kronika pojednávající o osudech několika generací rodu; rozsáhlé vyprávění; 2. velký druh kobylky

sagacita

citlivosť, vnímavosť

sagitální

rovnoběžný se střední (mediální) rovinou těla, předozadní

sagitálny

rovnobežný so strednou pozdĺžnou rovinou tela alebo so stredovou osou rastliny

Sagittarius

vo zverokruhu: Vodnár

ságo

1. zrnka z dřeně nebo hlíz ságovníku používaná jako zavářka do polévek; 2. saxofon

ságovník

palma, ktorá rastie v Indonézii a na Novej Guinei

sahel

africký typ krajiny so suchomilnou vegetáciou na okraji Sahary, od Atlantiku až k Červenému moru

sahel

africký typ krajiny se suchomilnou vegetací

sáhib

v arabskom prostredí pán, veliteľ; v Indii a na Blízkom východe oslovenie a označenie Európana; zdvorilé oslovenie vo všeobecnosti

sáhib

v arabském prostředí pán, velitel; v Indii oslovení a označení Evropana, zdvořilé oslovení vůbec

sahli

sálový hokej s ľahkou loptou a ľahkými hokejkami, floorball

sahli

sálový hokej s lehkým míčem a lehkými hokejkami, floorball

sacharáza

enzým štiepiaci sacharózu

sacharáza, sacharasa

enzym štěpící sacharózu

sacharid

látka zložená z uhlíka, kyslíka a vodíka, dôležitá súčasť organizmu živočíchov aj rastlín; glycid

sacharid

cukr, glycid

sacharín

náhrada cukru pre diabetikov, cukerín

sacharin

umělé sladidlo vyráběné z toluenu

sacharometer

prístroj na jednoduché určovanie obsahu cukru v roztokoch

sacharóza

repný alebo trstinový cukor

sacharóza, sacharosa

řepný a třtinový cukr

 

sachr

čokoládový dort

sajdkár, sajdkára

přívěsný postranní vozík u jednostopého vozidla

sajdkára

postranný vozík motocykla

sajga

druh stepnej antilopy žijúcej na ukrajinských a mongolských stepiach

saké

japonské ryžové víno

saké, saki

asijská lihovina z rýže

sakij a

kolesové čerpadlo poháňané dobytkom, používané na zavlažovanie polí v Egypte

sakka

kávová náhrada z menejcenných častí kávových zŕn

sakralita

posvätnosť

sakralita

posvátnost

sakrální

1. bohoslužebný, svatý, posvátný, chrámový; 2. bederní, oblast křížové kosti

sakrálny

posvätný, svätý, chrámový; bohoslužobný; krížový, bedrový

sakrament

sviatosť v poňatí katolíckej cirkvi

sakramentár

katolícka liturgická kniha používaná do 10. storočia

sakramentum

svátost

sakrárium

otvor v podlahe blízko hlavného oltára alebo nádoba slúžiaca na vylievanie vody použitej pri náboženskom obrade

sakrárium

jímka v podlaze blízko hlavního oltáře nebo nádoba sloužící k vylévání vody použité při náboženském obřadu

sakristia

vedľajšia prípravná miestnosť v katolíckom chráme

sakrolumbální

týkající se krajiny bederní a křížové

sakrolumbálny

týkajúci sa oblasti krížov a bedier

sakrosanktita

nedotknuteľnosť, posvätnosť

sakrosanktita

nedotknutelnost

sakrosanktum

posvätná, nedotknuteľná vec

sakrovertebrální

týkající se kosti křížové a páteře

sakrovertebrálny

týkajúci sa krížovej kosti a chrbtice sakurajaponský druh okrasnej čerešne s bielymi alebo ružovými kvetmi

sakura

okrasná třešeň s bílými nebo růžovými květy původem z Japonska

sala terrena

místnost v přízemí paláce či zámku otevřená do zahrady nebo samostatná otevřená budova v zahradě

salacita

chorobne zvýšený pohlavný pud

salam alejkum

mier s vami, pokoj s vami; islamský pozdrav

salamandr

1. mlok; 2. elementál, duch ohně

salamandra

mlok; elementál, duch ohňa

salangana

morský vták, morská lastovička

salár

mzda, odmena za prácu; soľ prideľovaná ako súčasť platu starorímskym vojakom a úradníkom

salát

arabsky - "denní, povinná modlitba" - jiné označení pro namáz

saldo

konečný súčet alebo rozdiel účtovných položiek, zostatok na účte

saldo

zůstatek na účtu

saldokonto

hlavná účtovná kniha

saldokonto

pomocná účetní kniha pro analytickou evidenci

salemanager

manažer, vedoucí prodeje

salep

hľuzy niektorých druhov orchideí, z ktorých sa získavajú látky proti hnačke

salezián

člen rehoľnej kongregácie svätého Františka Salezského, ktorá sa zaoberá výchovou mládeže a ošetrovaním chorých

salezián, salesián

člen řeholní kongregace svatého Františka saleského zabývající se výchovou mládeže a ošetřováním nemocných

salchow

druh krasokorčuliarskeho skoku

salchow

druh krasobruslařského skoku

salicín

glykozid salicylalkoholu, ktorý sa nachádza vo vŕbovej kôre a používa sa v lekárstve

salický

obsahujúci zlúčeniny hliníka a kremíka

salicyl

kyselina salicylová

salicylan

ester alebo soľ kyseliny salicylovej

salicylát

soľ kyseliny salicylovej

salina

zariadenie na odparovanie soli; slané jazero v arídnych oblastiach v medzihorských panvách
<< predchádzajúca strana [1/31] dalšia strana >>