Cudzie slovo na dnes
dysgnózia
vývojová porucha schopnosti spojiť vnímané vnemy s inými, napr. s predstavami
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
skorodit je
vodnatý arzeničnan železitý, nerast
Ďalšie odkazy
» Vaša IP adresa
» Bezplatný IQ TEST
» PSČ Rakúsko
» PSČ Nemecko
» PSČ Švajčiarsko
» BMI Index
» WEB STRÁNKA
» Mazivá, oleje
» Kupte.sk
<< predchádzajúca strana [1/4] dalšia strana >>

Slovník cudzích slov, zoznam slov začínajúcich
písmenom 'u'

u

tretej osoby

u

detí

u

značka pre atómovú hmotnostnú jednotku U značka pre urán

u rát

soľ kyseliny močovej

übermensch

nadčlověk

ubi bene, ibi patria

kde je dobre, tam je vlasť

ubikace

společná ubytovna; krytý prostor pro zvířata chovaná v zajetí

ubikácia

spoločná ubytovňa; krytý priestor pre zvieratá chované v zajatí

ubikvist

organizmus, ktorý môže žiť kdekoľvek, v akomkoľvek prostredí, kozmopolita

ubikvist

organizmus, který se může vyskytovat kdekoli a je schopen obývat nejrůznější prostředí

ubikvita

schopnosť žiť v rôznych podmienkach, všadeprítomnosť

ubikvita

schopnost žít v různých podmínkách

UBV-systém

štandardný systém hviezdnych veľkostí pre fotoelektrické a fotografické merania s tromi optickými filtrami

účasťou

kyslíka, ozónu a iných plynov

ued

suché púštne údolie najmä na Sahare, zaplnené vodou iba po zimnýcha jarných dažďoch

UFO

skratka: Unidentified Flying Object, neidentifikovaný lietajúci predmet, lietajúci tanier

ufo, UFO

Unidentified Flying Object, neidentifikovaný létající objekt, létající talíř

ufolog

kdo se zabývá problematikou ufo

ufologie

zkoumání ufo

ufon, ufoun

mimozemšťan přilétnuvší na létajícím talíři (ufo)

ugrofinistika

odbor skúmajúci jazyky, históriu a kultúru ugrofínskych národov (Fínov, Estóncov a Maďarov)

ugrofinistika

obor zabývající se jazyky, historií a kulturou ugrofinských národů (Maďarů, Finů)

uhličitany

karbonáty, MI2CO3 soli dvojsytné kys. uhličité. Vznikají neutralizací roztoků kys. uhličité nebo přímou reakcí oxidu uhličitého a oxidu, popř. hydroxidu kovu. Ve vodě jsou rozpustné pouze [uhličitany]

uhlohydráty

nesprávný výraz pro sacharidy

ucha

ruská rybia polievka

ucha

ruská rybí polévka

ukijoe

japonský farebný drevorez so žánrovou tematikou

ukijoe

japonský barevný dřevořez s žánrovou tematikou

ukulele

strunový brnkací nástroj, havajská gitara so štyrmi strunami

ukulele

strunný drnkací hudební nástroj

ulalgia

bolesť čeľuste

ulán

příslušník vojenské jízdy, hulán

ulcerace

tvoření vředů, vředovatění

ulcerácia

tvorba vredov, vredovatenie

ulcerózny

vredový, vredovitý

ulcus

vred, najmä žalúdka alebo dvanástnika

ulema

mohamedánsky vykladač náboženstva a zákonov, znalec koránu, teológ a právny poradca

ulexit

vodnatý a zásaditý boritan sodíka a vápnika, nerast

ulita

vápenatá škrupina chrániaca telo niektorých mäkkýšov

ulkus, ulcus

vřed

ullmanit

sulfid niklu a antimónu, nerast

ulma

lakťová kosť, lakeť

ulmifikace

půdotvorný proces, při němž se organické zbytky mění v rašelinu, rašelinění

ulmifíkácia

pôdotvorný proces, pri ktorom sa organické zvyšky menia na rašelinu

ulmit

prirodzená kyselina humínová

ulna

lakťová kosť

ultima ratio

posledný, krajný prostriedok

Ultima Thule

bájna zem niekde na konci sveta; niečo nedosiahnuteľne vzdialené, odkiaľ sa už nedá pokračovať

ultima thule

přen. země na konci světa (podle starověkého označení Thule jako země na nejzazším severu)

ultimativní

rozhodný, krajní, bezpodmínečný; vydírající

 

ultimátum

kategorická požiadavka spojená s vyhrážkou násilia; naliehavá, bezpodmienečná požiadavka; výzva jedného štátu druhému, aby prijal určité podmienky alebo splnil požiadavky pod hrozbou zahájenia vojny; posledné napomenutie

ultimátum

termínovaný kategorický, rozhodující požadavek

ultra

-prvá časť zložených slov s významom nad, cez, krajne, neobyčajne

ultra-

první část složených slov mající význam nad, přes, neobyčejně, krajně

ultraakustika

náuka o ultrazvuku, súčasť fyziky

ultračastica

ultramikroskopická častica

ultrafialové žiarenie,

UV neviditeľné žiarenie, ležiace za fialovou čiarou spektra, s vlnovou dĺžkou od 100 do 400 nm

ultrafialový

nachádzajúci sa za fialovou farbou spektra

ultrafialový

nacházející se za fialovou barvou spektra; u. záření záření s vlnovou délkou 100-400 nm

ultrafiltrace

metoda filtrace koloidních roztoků

ultrafiltrácia

oddeľovanie nízkomolekulárnych látok

ultraizmus

literárny smer po 1. svetovej vojne hlásajúci prerušenie zväzkov s tradíciou; bezstarostnosť; zaujatie pre témy modernej doby

ultrakrátke vlny

kmitočtové rádiokomunikačné pásmo v rozsahu 300 - 3000 Mhz, decimetrové vlny, skratka UK V, UHF

ultralevicový

krajně politicky orientovaný k revolučnímu svržení demokratických institucí

ultramarín

prírodný aj syntetický modrý pigment; sýtomodrá farba

ultramarín

syntetický i přírodní modrý pigment; sytě modrá barva

ultramontanizmus

hájenie centralistických záujmov katolíckej cirkvi a pápeža aj proti záujmom štátnym a národným

ultramontanizmus, ultramontanismus

hájení centralistických zájmů katolické církve a papeže i proti zájmům státním a národním

ultrapravicový

krajně politicky orientovaný k omezení demokracie

ultrasonický

ultrazvukový; za hranicí slyšitelnosti lidským uchem

ultrasonografia

sonografia

ultrazvuk

zvuk s kmitočtom nad 20 000 Hz, čiže za hranicou normálnej počuteľnosti

ultrazvuk

zvuk s frekvencí nad 20 000 hertzů; nad hranicí slyšitelnosti lidským uchem

ultražiarenie

ultrafialové žiarenie

ulvit

oxid železa a titánu

umakart

obchodná značka pre umelý kartón; papier vytvrdený pomocou umelej živice

umakart

obchodní značka pro umělý karton; papír vytvrzený pomocí umělé pryskyřice

umangit

selenid medi

umbela

súkvetie, okolík; strechovitý baldachýn, menšie oválne nebesá na prenášanie oltárnej sviatosti

umbikulus, umbiculus

pupek

umbikus

pupok

umbra

tmavé jadro slnečnej škvrny

umbra

tmavé jádro sluneční skvrny

umiak

kožený čln indiánskych žien

umlaut

prehláska

umlaut

přehláska

umpire

hlavný tenisový rozhodca a vyvýšené miesto, kde sedí

umpire

hlavní tenisový rozhodčí a vyvýšené místo, kde sedí

un poco

v hudbe: trochu UN skratka výrazu United Nations, Spojené národy, Organizácia spojených národov, OSN

un poco

hud. trochu

unanimita

jednomyseľnosť, jednota názorov

unanimizmus

estetický smer vo Francúzsku začiatkom 20. storočia, presadzujúci kolektívnu súdržnosť ľudí

unanimizmus, unanimismus

literárně-estetický směr počátku 20. století prosazující kolektivní soudržnost lidí

unbundling

oddělení; rozdělení (zákonem stanovené oddělení činností, které mají charakter přirozeného monopolu, od ostatních činností, které jsou a budou vystaveny konkurenci - termín patří k současnosti evropského plynárenství)

unce, uncie

1. starověká římská jednotka hmotnosti i mince; 2. středověká jednotka hmotnosti; 3. anglická a americká jednotka hmotnosti

uncia, unca

anglická váhová jednotka, jedna šestnástina libry = 28,35 gramu; staroveká rímska jednotka hmotnosti aj minca; stredoveká jednotka hmotnosti

unciála, unciálka

zaoblené písmo nerozlišující malá a velká písmena

unciálne písmo

veľké tlačené zaoblené písmo nerozoznávajúce malé a veľké písmená, unciála

undácia

trvalé vlnenie zemskej kôry na veľkej ploche vplyvom slabého, ale stáleho tlaku v obdobiach pevninotvorných pohybov

undbundling

rozdelenie firmy na právne samostatné časti
<< predchádzajúca strana [1/4] dalšia strana >>