Cudzie slovo na dnes
iatro-
prvá časť zložených slov s významom zdravotný, zdravotnícky, lekársky, liečebný, liečenie
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
kW je
značka pre kilowatt
Ďalšie odkazy
» Vaša IP adresa
» Bezplatný IQ TEST
» PSČ Rakúsko
» PSČ Nemecko
» PSČ Švajčiarsko
» BMI Index
» WEB STRÁNKA
» Mazivá, oleje
» Kupte.sk
<< predchádzajúca strana [1/9] dalšia strana >>

Slovník cudzích slov, zoznam slov začínajúcich
písmenom 'v'

v potaz

beru v potaz - beru na vědomí, beru v úvahu, respektuji danou věc

vabank

v hazardnej hre hra o celý vklad, o všetko, hazard; staviť všetko na jednu kartu

vabank

sázka o všechno, o celý vklad, hazard

vacat

je prázdne, chýba; prázdna, úmyselne nepotlačená stránka knihy, vakát

vacat

1. je prázdné, chybí; 2. prázdná, úmyslně nepotištěná stránka knihy, vakát

vacatio legis

doba medzi okamihom platnosti a účinnosti právnej normy, doba medzi vyhlásením právnej normy a dňom nadobudnutia jej účinnosti

vacatio legis

doba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právní normy, legisvakance

vaccinium

borůvka

vade retro me Sathana

= z cesty, Satan; tak odpovedal Kristus Satanoví, ktorý ho odniesol na vysokú horu a sľuboval mu vládu nad svetom

vádemékum

poď so mnou; príručka, sprievodca, rukoväť, knižný radca, informačná publikácia

vádemékum, vademekum, vademecum

příručka, průvodce, rukověť

vádí

vyschnuté riečište v severoafrickej púšti, najmä na Sahare, napĺňajúce sa len po zimných a jarných dažďoch

vádí

vyschlé řečiště v suchých oblastech, naplňující se vodou jen po občasných deštích

vádium

súdna záruka, istota, záloha zložená ako záruka na splnenie určitého nároku

vadium, vádium

jistota, záloha složená jako záruka na splnění určitého nároku

vadózna voda

vsiaknutá zo zemského povrchu zo zrážok do podzemných vrstiev a zúčastňujúca sa vodného kolobehu

vadózní, vadosní

plytký, spodní; vsáklý ze zemského povrchu do podzemních vrstev

vadózny

spodný, plytký

vae victis

beda porazeným

vafle, waffle

oplatka

vafle, waffle

oplatka

vagabund

tulák; v prenesenom zmysle darebák

vagabund

tulák, povaleč, pobuda, vagus

vagabundáž

tuláctvo, potulka

vagace, vakace

prázdniny

vagant

stredoveký potulný študent, spevák a básnik

vagant

středověký potulný student

vagilná fauna

túlavá, potulujúca sa zver, bez stáleho miesta výskytu

vagilní

potulný, toulavý, kočovný; zvěř bez stálého místa výskytu

vagilný

pohyblivý, potulný, túlavý

vagína

rozšírená dolná časť listu rastliny; ženská pošva

vagina, vagína

pochva

vaginální

poševní

vaginitída

zápal sliznice pošvy, zápal pošvy

vaginitida, vaginitis

zánět poševní sliznice

vaginizmus

ženská pohlavná porucha spočívajúca v mimovoľných kŕčovitých sťahoch pošvy

vaginizmus, vaginismus

ženská pohlavní porucha spočívající v bezděčném křečovitém stažení pochvy

vaginorektálny

týkajúci sa pošvy a konečníka

vaginoskop

prístroj na vizuálne vyšetrovanie vagíny; pošvové zrkadielko

vaginoskopia

vyšetrovanie pošvy pošvovým zrkadielkom

vagireh

malý kus koberca utkaný ako vzor na vyskúšanie pôsobivosti farieb

vágní

nejasný, nejednoznačný, neurčitý, nepřesný

vágnosť

nejasnosť, neurčitosť

vágnost

nejasnost, neurčitost

vágny

neurčitý, neistý; nejasný, nepresný

vago-

týkajúci sa bludného nervu

vago-

týkající se vagu, bloudivého nervu

vagón

koľajové vozidlo bez vlastného pohonu

vagon, vagón

kolejové vozidlo bez vlastního pohonu

vagotómia

chirurgické preťatie bludného nervu

 

vagotomie

chirurgické přetětí bloudivého nervu

vagotonia

funkčná porucha vegetatívneho nervového systému, zvýšená dráždivosť parasympatického nervstva, najmä bludného nervu

vagotonie

funkční porucha vegetativní ho nervového systému, zvýšená dráždivost parasympatického nervstva, zejm. bloudivého nervu

vagus

bludný nerv

vagus

1. bloudivý nerv; 2. bezdomovec, pobuda, povaleč, obejda, vagabund

vacherin

polomäkký syr z východného Francúzska a západného Švajčiarska

vacherol

francúzsky mäkký plesňový syr

vajang, wajang

druh orientálnej bábky ovládanej zospodu, javajka

vajang, wayang

druh orientální loutky ovládané zespodu, javajka

vajda

náčelník cigánskeho kmeňa

vajda

náčelník kočovných cikánů

vajdelot

kňaz pohanských Prusov

vajgela

ozdobný parkový ker

vajšja, vaišja

príslušník tretieho stavu indickej kastovej spoločnosti

vajšja, vaišja

příslušník třetího stavu (varny) v indické kastovní společnosti

vakácie

prázdniny

vakancia

uprázdnené miesto

vakantný

voľný, neobsadený

vakát

chýba; je voľný; v knihe prázdna, nepotlačená strana; neobsadený úrad

vakát

prázdná, úmyslně nepotištěná stránka knihy, vacat; neobsazený úřad

vakcína

očkovacia látka proti infekčným chorobám

vakcína

chránička; ochranná očkovací látka

vakcinace

ochranné očkování

vakcinácia

ochranné očkovanie

vakuola

dutina v bunke, vyplnená tekutinou

vakuola

dutinka v buňce

vákuom

vakuoly v bunke

vakuování

vyčerpávání plynu z uzavřeného prostoru

vákuovanie

vyčerpanie plynu z uzavreného priestoru

vakuový

vzduchoprázdný

vákuum

vzduchoprázdny alebo inak celkom prázdny priestor; nezaplnený priestor, prázdne miesto

vakuum

ideálně prázdný prostor, reálně prostor s tlakem nižším než atmosférickým; prázdnota

valach

vykastrovaný samec koňa

valát

v kartách hra, pri ktorej jedna strana získava všetky zdvihy

valát

karetní hra, při níž jedna strana získá všechny zdvihy

valdhorna

lesný roh

valdhorna

lesní roh

vale

bud zdráv, sbohem

valedikcia

prejav na rozlúčku

valence

hodnota, platnost, významnost; schopnost vázat se s prvky, jednotkami, slovy

valencia

schopnosť atómu alebo skupiny atómov viazať sa s inými ató-mami alebo ich skupinami; väzba; v biológii schopnosť organizmu prispôsobiť sa podmienkam prostredia

valenční

schopný vázat se s něčím; vazbový

valenčný

schopný viazať sa s niečím; väzbový

valentinit

oxid antimónu, nerast

valentní

platný; vážící se

valentný

platný; vážiaci sa

valér

cena, hodnota; odstupňovanie odtieňa farby; estetická hodnota umeleckého diela

valér, valeur

1. odstupňování tónové intenzity barvy od jasnosti do sytosti tmavých tónů; 2. estetická hodnota v umění

valeriána

liečivá rastlina; vo farmácii: extrakt pripravený z pakoreňa valeriány

valerová kyselina

alkánová kyselina používaná v kozmetickom priemysle
<< predchádzajúca strana [1/9] dalšia strana >>