Cudzie slovo na dnes
garancia
záruka, istota
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
nostro je
účet banky na zúčtovanie bankových operácií so zahraničím
Ďalšie odkazy
» Vaša IP adresa
» Bezplatný IQ TEST
» PSČ Rakúsko
» PSČ Nemecko
» PSČ Švajčiarsko
» BMI Index
» WEB STRÁNKA
» Mazivá, oleje
» Kupte.sk
<< predchádzajúca strana [1/2] dalšia strana >>

Slovník cudzích slov, zoznam slov začínajúcich
písmenom 'x'

x

označenie neznámej alebo premennej veličiny v matematike; označenie jednej zo súradníc v geometrii X rímska číslica desať; dnes už nepoužívaná jednotka vlnovej dĺžky rôntgenového žiarenia

X-ray

rôntgenové žiarenie

xantelazma

žltý pupienok na koži a mihalniciach, spôsobený poruchou látkovej výmeny

xantín

medziprodukt látkovej premeny nukleoproteidov, organická zlúčenina v moci, krvi a pod.

xantinúria

zvýšené vylučovanie xantínu močom

xantipa

hašterivá, zlá, hádavá žena

xantipa

zlá, hádavá žena

xanto-

prvá časť zložených slov s významom žltý, plavý

xanto-

první část slov mající význam žlutý, plavý

xantodermia

žltkasté sfarbenie pokožky u osôb postihnutých xantelaz-mou

xantofor

žlté farbivo v pigmentových bunkách živočíchov

xantofylit

jednoklonný sľudovitý nerast

xantochromatický

v medicíne: žlto sfarbený

xantochrómia

patologické žlté sfarbenie kože alebo mozgomiešneho moku

xantóm

kožné ochorenie, ktoré sa prejavuje žltými škvrnami

xantomatóza

rozmnoženie xantómov

xantopsia

videnie predmetov v žltej farbe pri niektorých typoch žltačky alebo predávkovaní niektorých liekov

xantorizmus

červené alebo žlté sfarbenie živočíchov, najčastejšie rýb

xantorizmus, xantorismus

žluté nebo červené zabarvení živočichů, zejm. ryb

Xe

značka pre xenón

xénia

priamy vplyv otcovskej rastliny na niektoré znaky prejavujúce sa už na semene po opelení; drobná humorná báseň

xenie

1. drobná humorná báseň; 2. přímý vliv otcovské rostliny na některé znaky projevující se již na semeni po opylení

xeno-

prvá časť zložených slov s významom cudzí

xeno-

první část slov mající význam cizí

xenobiochémia

náuka o premenách organizmu cudzích látok pri pôsobení biologických systémov

xenobiotikum

látka živým organizmom cudzia

xenobiotikum

látka živým organizmům cizí

xenoekia

náhodný výskyt organizmu v úplne inom prostredí, než v akom obvykle žije

xenoekie

náhodný, výskyt organizmu ve zcela jiném, prostředí, než v jakém obvykle žije

xenofília

chorobná záľuba vo všetkom cudzom

xenofilní

nemající strach z cizích lidí

xenofóbia

chorobný strach zo všetkého cudzieho, nedôvera voči cudzincom

xenofobie

odpor, nepřátelství, strach, nedůvěra ke všemu cizímu

xenogamia

opelenie rastliny peľom z rastliny iného druhu

xenoglosia

schopnosť hovoriť v hypnotickom stave cudzím jazykom, ktorý sa hypnotizovaný nikdy neučil

xenokarpia

opelenie rastliny z kvetu iného jedinca rovnakého druhu

xenokracia

vláda, nadvláda cudzincov

xenokracie

vláda, nadvláda cizinců

xenolit

cudzorodý úlomok v sopečnej hornine

xenolit

cizorodý úlomek v sopečné hornině

xenón

prvok zo skupiny vzácnych plynov, používaný napr. ako náplň do žiaroviek

xenon

prvek ze skupiny vzácných plynů, používaný např. jako náplň do žárovek

xero-

prvá časť zložených slov s významom suchý, suchosť

xero-

první část slov mající význam suchý, suchost

xerodermia

vrodená suchosť kože

xerodermie

vrozená suchost kůže

xerofília

suchomilnosť rastlín

xerofilní

suchomilný

xerofilný

suchomilný

xeroftalmia

vysychanie očnej rohovky

 

xeroftalmie

chorobné vysychání oční rohovky a spojivky

xerofyt

suchomilná rastlina

xerofyt

suchobytná rostlina

xerofytizmus

suchomilnosť rastlín

xerografia

jedna z techník elektrostatickej tlače

xerografie

jedna z technik elektrostatického tisku

xerocházia

zatváranie plodov niektorých rastlín pri daždi a ich otváranie za sucha

xerocheilia

chorobná šuchotá pier

xerokopie

xeroxová kopie

xeróm

zasychanie a olupovanie rohovej vrstvy kože

xerom

zasychání a olupování rohové vrstvy kůže

xeromorfizmus

schopnosť rastlín prispôsobiť sa nedostatku vody a ich schopnosť rásť na suchých miestach

xeromorfizmus, xeromorfismus

přizpůsobivost rostlin (xerofytů) nedostatku vody a jejich schopnost růst na suchých místech

xerostómia

sucho v ústach

xerostomie

suchost v ústech

xerotermní

suchomilný a teplomilný

xerotermný

suchomilný a teplomilný

xerotický

prispôsobený suchému prostrediu

xerotický

přizpůsobený životu v suchém prostředí

xerox

rozmnožovací stroj, kopírka

xeróza

chorobná suchosť kože

xeróza, xerosa

suchost

XL

označenie veľkosti odevov (S, M, L, XL, XXL, kde S je najmenšia veľkosť a XXL najväčšia)

xoanon

archaická kultová socha božstva

xoanon

archaická kultovní soška božstva

xu

dílčí jednotka vietnamské měny

XXL

označenie najväčšej veľkosti odevov

xylém

drevo, drevná časť cievnych zväzkov rastlín

xylém

dřevo

xylén

medziprodukt výroby farbín a výbušnín, organická zlúčenina

xylen

meziprodukt výroby barviv, výbušnin

xylo-

prvá časť zložených slov s významom drevo, drevený, drevitý

xylo-

první část složených slov mající význam dřevo, dřevěný, dřevný

xylobióza

výživa niektorých organizmov drevom

xylofág

živočích živiaci sa drevom

xylofágní

živící se dřevem

xylofágny

živiaci sa drevom, drevožravý

xylofon

bicí drevený hudobný nástroj

xylofon

bicí dřevěný hudební nástroj

xylografia

stavebnina z drevených pilín, Sorelovho cementu a pigmentu

xylografie

grafická technika tónového dřevorytu; výrobek vyrobený touto technikou

xylolit

stavebnina z dřevěných pilin, sorelova cementu a pigmentu

xylológia

náuka o štruktúre dreva, súčasť dendrológie

xylologie

odvětví dendrologie zabývající se studiem struktury dřeva

xylometer

prístroj na určovanie kubického objemu dreva

xylotómia

anatómia dreva

xylotomie

anatomie dřeva

xylóza

polysacharid obsiahnutý v niektorých steblách a v dreve, drevný cukor

xylóza,xylosa

polysacharid obsažený v některých stéblech a dřevě, dřevný cukr

xylylbromid

slzný plyn, bojová chemická látka
<< predchádzajúca strana [1/2] dalšia strana >>